Sint-Jozef

Een groene omgeving

Zorgplan

Een kansrijk zorgbeleid

  Op de eerste lijn staan de klasleerkrachten die via een goede didactische aanpak, proberen te voorkomen dat kinderen extra zorg en begeleiding nodig hebben. De klasleerkracht is de spilfiguur van de zorgwerking.

  Ze hebben aandacht voor de verschillen tussen de kinderen. Door een gedifferentieerde aanpak op eigen tempo en niveau van het kind in de klas, kan heel wat opgevangen worden.

  Soms is extra zorg noodzakelijk! Dan wordt er samen: leerkracht, zorgcoördinator, directie en eventueel CLB naar een oplossing gezocht. Vanzelfsprekend betrekken we er ook de ouders bij.

  Het GOK-beleid ( Gelijke onderwijs kansen) is een onderdeel van het zorgbeleid.De school legt hier vooral de nadruk op het sociaal-emotionele en taalactivering.Structuur

  Zorgcoördinatoren (zorgjuffen)zijn: Juf Crist’l voor de kleuterschool en Juf Herlinde voor de lagere school. De zorgcoördinator is de verbindingspersoon tussen kinderen, leerkrachten, directie en externen.

  GOK-leerkrachten: Juf Sofie in de kleuterschool en juf Liesbet in de lagere school.

  CLB: Berlinde Scheers en Heidi Adriaensens (maatschappelijk werker)

  Logopedie: Marleen Troch

  Zorgoverleg: Tijdens het wekelijks zorgoverleg wisselen klasleerkrachten en zorgjuffen informatie uit en bespreken tips om de aanpak van kinderen te verbeteren. Dit zowel in de klas als op de speelplaats en bij klasdoorbrekende activiteiten. Gerichte observaties zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

  MDO: Het MDO (multi disciplinair overleg) is een platform waar zorgjuf, CLB-medewerker, klasleerkracht, logopediste en directie 3 x per jaar de individuele aanpak van een kind bespreken, indien nodig. Ze maken een grondige analyse en stellen een planning op voor de verdere ondersteuning van het kind. Als ouder krijgt u schriftelijk bericht als uw kind besproken wordt en de klasleerkracht houdt u op de hoogte.

  Oudercontacten: Er zijn drie oudercontacten per schooljaar voorzien. Vanzelfsprekend kunt u met de klasleerkracht een afspraak maken voor een extra overleg indien nodig. Ook de zorgjuffen staan u graag te woord. Via een eenvoudig seintje (noot in de agenda , een vraag aan de leerkracht of telefonisch) kan u een afspraak maken.